Tietosuojalauseke

REKISTERINPITÄJÄ

Purboire Oy
+358 449 851 773
info@purboire.fi

Verkkosivustomme osoite on: http://www.mainosstar.fi.

REKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ

Anniina Kärki
Purboire Oy
+358 449 851 773
anniina.karki@purboire.fi

Purboire Oy:n asiakasrekisteri sekä yhteistyökumppanirekisteri, kattaen yhtiöiden sidosryhmät

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoituksenamme on tuotteiden ja palvelujen markkininointi, myynti ja laskutus.
Asiakassuhteiden hoitaminen, viestiminen sekä tuotteiden ja palvelun tuottaminen ja toimittaminen.
Tietoja voidaan analysoida, käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet).

Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten asiakkuuden historiatiedot, meneillään olevat työt ja mahdolliset tulevat työt,
asiakastyytyväisyyteen liittyvät tiedot, mikäli henkilö on luovuttanut samassa yhteydessä yhteystiedot.
muut tiedot asiakkaasta ja yrityksestä joita palveluiden tuottaminen ja toimittaminen vaatii.

Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevia henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään, erilaisista palveluista, joita asiakas käyttää (esim. sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä asiakkaan luvalla.

Lisäksi tietoja voidaan saada yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä, joille henkilö on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn.

UPOTETTU SISÄLTÖ

Tämän sivuston sisältö voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä muille toimijoille.
Tietoja voidaan kuitenkin siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.

REKISTERIN SUOJAUS

Kerämäämme tieto suojataan riittävin tietoteknisin keinoin, kuten salasanoin ja palomuurein. Manuaalisesti kerätyt tiedot säilytetään suojattuna lukituissa tiloissa jonne on asiattomilta on pääsy kielletty.

Rekisterinpitäjä huolehtii siittä että tallennettujen tietojen ja muita, henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottammuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta joiden katsotaan tuota tietoa tarvitsevan jokon kaupan syntymisen tai maksamisen kannalta.

KORJAUS-, KIELTO- JA TARKASTUSOIKEUS

Sinulla on oikeus korjata, kieltää, tarkastaa ja poistaa henkilötietojasi käsittelevät tiedot hakemalla sitä kirjallisesti rekisterinhaltijalta. Hakemuksen yhteydessä on todistettava henkilöllisyys. Henkilöllisyystodistus tulee olla passi tai muu viranomaisen hyväksymä henkilöllisyyden todistamiseen riittävä asiakirja. Ajokortti ei kelpaa.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme toimintaa koko ajan ja sen vuoksi pidätämmä kaikki oikeudet muutoksiin. Muutoksia voidaan joutua tekemään myös lainsäädännöllisistä syistä.